مقاله

استخدام و همه آنچه که در گزینه آن می‌بایست بدانید

                                                                                                                                                         استخدام چه هست

استخدام در لغت به معنی «به خدمت گرفتن» و در اصطلاح علم بدیع آن است که از یک لفظ دو معنی مختلفِ آن را در سخن به کار گیرند، به گونه‌ای که اگر هر یک از آن دو معنی را در سخن اعتبار نکنند، در معنی آن خللی پدید آید. حالا با کلمه استخدام بیشتر آشنا خواهیم شد.

استخدام

تعریف استخدام

استخدام قراردادی است که بین کارمند و کارفرما مسدود می‌شود و می‌تواند شامل چارچوبی شفاهی و یا کتبی برای ارئه سرویس و کنترل و نظارت بر انجام کار باشد که بین کارمند و کارفراما مسدود می‌شود. این قرارداد معمولاً با ضمانت سود از جانب کارمند برای کارفرما همراه با تعیین دستمزد می‌باشد.

انواع استخدامی؟

استخدام انواع گوناگونی دارد و از نظر مراجع قانونی و طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت سرویس کشوری پس از تصویب این قانون کلیه استخدامی ها را به دو صورت رسمی یا پیمانی انجام می شود و البته استخدامی روز مزد، کار ساعتی یا قرارداد کار معین را هم از وقتی کارها به قسمت خصوصی و پیمانکاران واگذار شده است، از آن پس استخدام ها بصورت پیمانی مسدود می شوند و حتی در ادارات و ارگان‌های دولتی نیز از قرارداد کار معین استفاده می گردد.


                                                                                                                     در ادامه مقاله استخدام ، با مجله متخصصین فریلنسر نیاز همراه ما باشید.


انواع استخدام دولتی و رسمی

استخدام انواع گوناگونی دارد و از نظر مراجع قانونی و طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت سرویس کشوری پس از تصویب این قانون کلیه استخدامی ها را به دو صورت رسمی یا پیمانی انجام می شود و البته استخدامی روز مزد، کار ساعتی یا قرارداد کار معین را هم از وقتی کارها به قسمت خصوصی و پیمانکاران واگذار شده است، از آن پس استخدام ها بصورت پیمانی مسدود می شوند و حتی در ادارات و ارگان‌های دولتی نیز از قرارداد کار معین استفاده می گردد.

استخدام رسمی چه هست؟

استخدام رسمی برای در اختیار گرفتن سمت‌ های ثابت در مشاغل حاکمیتی در نظر گرفته شده و در مقابل استخدامی کشوری، استخدامی رسمی در قانون مدیریت سرویس کشوری محدودیت بیشتری دارد و همچنین تاکید شده است که می‌بایست برای برای مشاغل ثابت صورت بگیرد. همچنین برای استخدامی های رسمی که دارای سابقه کار مشخصی هستند حکم رسمی صادر می گردد و کسانی که به اصطلاح رسمی می شوند با حفظ ضوابط تا همیشه به کارشون ادامه می دهند.

استخدامی پیمانی چه هست؟

قرارداد های استخدامی پیمانی برای زمان مدت معینی و کار مشخص انجام می شود و می‌بایست کار بصورت موقت انجام شود و برای مشاغل ثابت استخدامی رسمی صورت می گیرد. کسانی که بصورت پیمانی به خدمت گرفته می شوند نمی توانند بصورت مستمر در خدمت شرکت باقی بمانند و حتی اگه کارمند دولتی باشد باز هم به عنوان استخدام رسمی به حساب نمی روند.

استخدام قرارداد چه هست؟

همچنین حالت سومی تحت شرایط ویژه و با تعاریف مشاغل معینی که از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاییدیه دارند، ۱۰ درصد مشاغل سازمانی می‌بایست به صورت ساعتی یا قرداد کار معین باشد که حداکثر زمانش ۱ سال می باشد و پس از اون قابل تمدید نخواهد بود. اما استخدام قرارداد کار معین برای مشاغل سازمانی ثابت نمی تواند منطقی باشه که متاسفانه این امر انجام می شود.

تفاوت استخدام رسمی با استخدام پیمانی

انواع استخدام رسمی: الف)رسمی آزمایشی ب)رسمی قطعی
پیش از آنکه افراد به صورت استخدام رسمی قطعی درآیند می‌بایست مدتی به صورت رسمی آزمایشی کار کنند کسانی که در طی یا تکمیل دوره ی آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت گزینه نظر تشخیص داده نشود بدون هیچگونه تعهد حکم برکناری آنها از طرف وزارتخانه یا موسسه صادر و جریان به اطلاع شرکت امور اداری و استخدامی کشور می رسد. افراد برکنار شده تا یکسال بعد از برکناری حق سازمان در آزمون استخدام رسمی در همان شغل را نخواهند داشت(مواد۱۷تا۱۸ق ا ک)

مزایای استخدام قطعی

امنیت شغلی از مزایای استخدام قطعی
مشاغل دولتی اساسا امنیت شغلی بیشتری نسبت به مشاغل قسمت خصوصی دارند، چون از قوانین ویژه ای پیروی می کنند و هر کسی بیاید نمی تواند به سادگی و فردگرایانه راجع به اخراج افراد و جایگزینی آنها با افراد دیگر تصمیم بگیرد. امنیت شغلی یکی از عمده ترین دلایل تمایل افراد بهشغلدولتی است. سی سال کار و در نهایت حقوق بازنشستگی علت خوبی برای ترجیح شغلدلوتی به خصوصی است.
انعطاف پذیری از مزایای استخدام قطعی
در بسیاری از ادارات دولتی افراد می توانند از بخشی به قسمت دیگر بروند و کار خود را سبکتر یا حتی سنگینتر کنند چون افرادکارمندآن نهاد هستند و موظف به خدمت در آنجا. از طرفی شغل دولتی ساعت مشخص دارد و فرد می تواند به سادگی راس ساعت از محل کار بیرون بیاید پس میان کار و زندگی اش می تواند تعادل بهتری تولید کند.
حقوق و مزایا از مزایای استخدام قطعی
حقوق نهادهای دولتی احتمالا چندان تعریفی نداشته باشند، هر چند در بسیاری از سازمان های دولتی حقوق به موقع و بدون مشکل پرداخت می شود، اما مزایا در این نهادها اغوا کننده است و آنچه در طول سال تحت عناوین گوناگون داده می شود، بسیار به کمک کارمندان می آید.
ساعات مشخص کاری از مزایای استخدام قطعی
اضافه کاری در ادارات دولتی اصولا اجباری نیست و برای ساعت به ساعت اضافه کاری نیز حقوق پرداخت می شود. بنابراین فرد خیلی راحت می تواند از راس ساعت مقرر به شرط اینکه کارش سنگین نباشد، از اداره خارج شود و همانگونه که پیش از این گفته شد، وقت بیشتری دارد تا به زندگی اش برسد.

معایب استخدام قطعی

روند کند بهبود حقوق از معایب استخدام قطعی
در سازمان های خصوصی معمولا مدیرعامل راسا و شخصا تصمیم به اضافه کردن حقوق کارمندان می گیرد و هم انگیزه شان را برای کار بیشتر می کند و هم به معیشتشان می رسد. اما پروسه اضافه حقوق در نهادهای دولتی معمولا طولانی است و در سال زیاد پیش نمی آید.
زیرآب زنی از معایب استخدام قطعی
این امر یکی از اعصاب خرد کن ترین اتفاقاتی است که اگرچه منحصر به دولتی ها نیست، اما بسیار در میانشان رایج است و بسیاری از افراد هستند که به همین علت ساده و بدمزه کارشان را از دست می دهند. از طرفی فضای کاری در سازمان های خصوصی معمولا دوستانه تر و یکدست تر است.
نظارت ضعیف از معایب استخدام قطعی
در ادارات دولتی چون مدیران رتبه بالا معمولا برای مدتی منصوب می شوند و بعد از آن جای خود را به دیگری می دهند، نظارت سفت و سختی وجود ندارد و بسیار پیش می آید که هر کس هر طور خواست رفتار کند.
همکاران تنبل از معایب استخدام قطعی
بسیاری از افرادی که در ادارات دولتی مشغول هستند با صحنه خوابیدن و خروپف کردن همکاران خود زیاد مواجه می شوند. از طرفی هر کسی هم سعی می کند به نوبه خود وظیفه خود را گردن دیگران بیندازد و چون نظارت قدرتمند وجود ندارد، بعضی ها تنبل می شوند.

انواع استخدام

اصلی ترین قسمت‌ها و اهداف مصاحبه شغلی را موارد پایین تشکیل می‌دهند:
* در شروع می‌بایست اهداف و برنامه‌های کلی شرکت نیروپذیر و پرسش‌ها کاملا کارشناسی و بررسی شوند.
* پرسش‌ها کاملا به سبکی روان‌شناختی، علمی و در حوزه فعالیت‌های هر فرد می‌بایست تعیین شوند.
* از اجرای مصاحبه سلیقه‌ای و یک بعدی کاملا خودداری کنید. نسبت به موضوع، افراد و شـــرایط مکانی و زمـــانی گزینه خواندن می‌بایست هر بار با برنامه‌ای دقیق و قابل کنترل ظاهر شوید.
* تلاش کنید ارتباطی منطقی با افراد، مهارت‌ها، خلاقیت‌ها و توانمندی‌هایشان برقرار کنید.
* گفتمانی موفق در مصاحبه تنها در سایه حفظ آرامش متقابل، پرهیز از حاشیه‌پردازی، سنجش عملکردها و سوابق شغلی تحصیلی شکل می‌گیرد.

راهکارهای استخدام برای مصاحبه‌شوندگان

برای کسب پیروزی در میدان مصاحبه شغلی
همانگونه که می‌دانید آگاهی و کسب دیتا لازم در زمینه‌های مختلف مصاحبه و روش مقابله با پرسش‌های مصاحبه‌کننده می‌تواند قدم به قدم کارجویان را به اهداف‌شان برساند. سبک‌ها متفاوتند و مصاحبه‌کنندگان گاهی سلیقه‌ای پرسش‌ها را عنوان می‌کنند. تنها راه پیروزی خواندن همه جانبه، حفظ آرامش و تامل در پاسخگویی است. برخی از راهکارهای پیروزی را در این قدم بررسی می‌کنیم.
در گزینه مهارت‌هایتان با علاقه صحبت کنید. احتیاجی به توضیحات اضافه نیسـت. مصاحبه‌کننده به سادگی و در نگاه ابتدا به ماهیت وجود شما و توانایی‌هایتان پی خواهد برد.
از اینکه شخصیت‌تان کاملا آشـکارشود، نگران نشـــوید. به نشانه بی‌میلی وقفه‌های کوتاه و مکث نکنید. شما برای هر جواب نیاز به چند ثانیه مدت دارید. آمادگی ارائه مهارت‌ها‌یتان را داشته باشید تا وقتی آن‌ها شرح حالی از شغلتان را خواستند، ارائه دهید.
برخوردهای ابتدا بسیار تاثیرگذارند. در جلسه مصاحبه کاملا منظم و در مدت مقرر ظاهر شوید. اطمینان به نفس داشته باشید
مصاحبه کننده تمایل به شنیدن بهانه‌هـا یا احساســـات بد در گزینه یک امتحان منفی را ندارد. اگر آن‌ها در مــورد رده یا نمره زیر، ویرایش ناگهانی شغل یا نقص سوابقَ‌تان جویا شدند، حالت دفاعی به خود نگیرید. در عوض دقت‌تان را به حقایق، واقعیات و آنچه شما از امتحان‌تان یاد گرفتید، متمرکز کنید. همیشه به نیمه پرلیوان بنگرید و افکارمنفی را از خود دور کنید. افکار منفی نه تنها تمرکز و اطمینان به نفس شما را از بین می‌برند، باعث شکست و به دنبال آن احساس دلزدگی از محیط کار نیز می‌شوند. در روانشناسی اصلی وجود دارد که نمایش دهنده مفهوم برتر تاثیرمنفی برروحیه مثبت است. درواقع ما به اتفاقات منفی بیش از وقایع مثبت می‌اندیشیم. این رویداد کاملا غریزی است و بازتابی منفی در تمام وجود افراد تولید می‌کند .

آمادگی جهت مصاحبه استخدام

آمادگی جهت مصاحبه استخدام
پیش ازآغاز یک مصاحبه می‌بایست همه جوانب را در نظر بگیرید. پرسش‌های مصاحبه‌‌کننده اغلب با ذکر مشاغل قبلی و میزان مهارت آغاز می‌شود. بنابراین شما نیز می‌بایست ازقبل جواب‌هایی آماده داشته باشید و با اعتماد و اطمینان به نفس جامع پرسش‌ها را جواب دهید . می‌توانید بگویید برای پیشرفت و یا توصیه طرح‌های تازه سازمان شما را برای همکاری انتخاب نمودم . بدین ترتیب انگیزه و میزان شایستگی‌هـایتان درهــمــین ارتبـــاط ابتدا کـــه نخستین گام برای پیروزی است، آشکار خواهد شد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا